TopBanner.jpg
חפש:
מושג:
אחוזים
ביטויים אלגבריים
היקפים, שטחים ונפחים
הנדסה
חוקיות
יחס ופרופורציה
כיתה ז'- סרטונים, מבדקים ועוד
כיתה ח', סרטונים, מבדקים ועוד
כיתה ט', סרטונים, מבדקים ועוד
מבדקים לכיתה ז'
מספרים בראש
מספרים בראש, המצגות
מספרים מכוונים
מערכת צירים
משחקים לכל הכיתה ומצגות
משימות אורינות
משימות ח'
סדר פעולות וחוקים
סטטיסטיקה והסתברות
עיגול ואומדן
עת הדעת
פונקציה קווית
פונקציה ריבועית
פתרון משוואות
קישורים לאתרים
רגע...חושבים
שאלון 801
שאלון 802
שברים פשוטים ועשרוניים
כיתה ט', סרטונים, מבדקים ועוד

  
חזקות, חזרה
  
גיאומטריה-חזרה על מושגים שלמדנו
  
התאימו בין טענה לנימוק
  
חוקי חזקות- כפל

  
גיאומטריה- חזרה על משפטים שלמדנו
  
חוקי חזקות- מנה

  
חזקה של מכפלה וחזקה של מנה
  
חזקה של חזקה
  
חזקות- מבדק
  
נוסחת הפרש הריבועים
  
נוסחאות הכפל המקוצר
  
הפונקציה הריבועית y=x^2
  
הפונקציה הריבועית y=x^2+c
  
הפונקציה הריבועית y=ax^2+c
  
y=ax^2+c נקודות אפס

אילוף כלבים  - כל ילד יכול

tzionim180X150.gif
דף הבית | אודות | צור קשר
זכויות
בניית אתרים לעסקים